Skip to content

Werkwijze

Mijn werkwijze is overzichtelijk.
U neemt telefonisch, via skype of per email contact met ons op.

Wij doem vervolgens een intake per telefoon of skype met u. Dit duurt in beginsel 15 – 25 minuten.
U heeft vooraf al een eerste aanzet voor uw vragen voor de Business Intuïtie sessie voorbereid. Tijdens de intake helpen wij u om uw vragen aan te scherpen en daarin eventueel prioriteiten aan te brengen. Soms adviseren wij u om juist op onderliggende vragen te focussen.
Over uw bedrijf, project of probleem hoeven wij in beginsel helemaal niets te weten, de naam ervan volstaat.

Na afloop vatten wij uw vragen samen en mailen u de concept vraagstelling toe. U leest deze nog eens rustig door, past deze zo nodig aan en bevestigt dan per mail uw definitieve vraagstelling aan ons.

Vervolgens verzorgen wij uw Business Intuïtie sessie. Als wij daarmee gereed zijn nemen wij telefonisch of via skype de essenties van onze intuïtie sessie met u door. U kunt ons direct verduidelijkende vragen stellen en feedback geven.
Direct na dit gesprek sturen wij de uitgewerkte schriftelijke versie van onze Business Intuïst per email naar u toe.
Tijdens het uitvoeren van onze Business Intuïtie sessie hoeft u niet in Nederland te verblijven.

De doorlooptijd vanaf het moment dat u contact opneemt tot het moment waarop u de schriftelijke uitwerking van onze Business Intuïtie sessie heeft ontvangen ligt in de praktijk tussen 2 en 7 dagen.

Wij nemen enkele maanden later nogmaals contact met u op om met u door te spreken wat de impact van onze Business Intuïtie sessie is geweest, hoe u die heeft ervaren en of u nog aanvullende vragen heeft.