Skip to content

Business Intuïtie: hoe gebruiken

Business Intuïtie sessies zetten een proces van bewustwording in gang. Vaak blijkt dat er bij cliënten al bij de eerste toelichting op de reading ‘kwartjes vallen’ en nieuwe inzichten ontstaan. Regelmatig zie ik dat er na verloop van tijd additionele inzichten op diepere niveau’s ontstaan. Zodoende kan een Business Intuïtie sessie gedurende meerdere maanden impact hebben en relevant blijven. De kans daarop is natuurlijk hoger als u actief met de uitkomsten van onze Business Intuïtie sessie aan de slag gaat.

Na verloop van tijd -meestal is dat enkele maanden- is de Business Intuïtie sessie uitgewerkt. Net als bij de uitvoering van een strategisch plan dient er regelmatig een herijking plaats te vinden. De omstandigheden kunnen zijn veranderd, bij uzelf zijn nieuwe inzichten of prioriteiten ontstaan of u bent bij de uitvoering uiteindelijk toch een andere weg ingeslagen. Geen probleem. U kunt op eigen kracht verder of een nieuwe Business Intuïtie sessie aanvragen. Noodzakelijk is het niet.

Het is belangrijk dat Business Intuïtie sessies op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Daarom heb ik hieronder een aantal tips & adviezen op een rijtje gezet voor mijn opdrachtgevers. Deze helpen om te bepalen hoe u het beste met de uitkomsten van onze Business Reading kunt omgaan.

1. Alle beelden en woorden die in een Business Intuïtie verslag voorkomen, zijn een uiting van de energie die de Business Intuïst op het moment van de Business Intuïtie sessie heeft waargenomen. Als dezelfde of een andere Business Intuïst op een ander moment de Business Intuïtie sessie herhaalt, is de kans groot dat de uitkomst geheel of gedeeltelijk is veranderd.

2. Al dan niet bewust fungeert een Business Intuïst als filter. Ik probeer de interpretatie van de waargenomen informatie zo juist mogelijk te verwoorden. Dat is een complex proces en kan soms voor meerdere soorten uitleg vatbaar zijn. Het is aan de cliënt om uiteindelijk de juiste keuzes te maken: welke interpretatie kiest u en welke actieplannen zet u in.

3. De Business Intuïtie sessie is géén toekomstvoorspelling. Ik geef dus geen garanties met betrekking tot uitkomsten of scenario’s. Wat ik wel doe is het potentieel van een situatie of handeling inschatten. Potentieel is vaak een ander woord voor ‘kans’. Ik geef aan hoe groot de kans is, maar het blijft een kans en geen zekerheid.

4. Voor zover in de Business Intuïtie sessies iets over andere organisaties of functionarissen wordt gezegd, dan gaat die informatie alléén over de relatie met, of de invloed op mijn cliënt. Ik kan geen informatie geven over anderen of andere organisaties. Dat zou onethisch zijn, omdat zij daarvoor geen toestemming hebben gegeven.

5. De Business Intuïtie sessie is een momentopname. Zij is alleen relevant op het moment dat deze wordt uitgevoerd en toegelicht aan mijn cliënt. Door de Business Intuïtie sessie wordt er een beweging in gang gezet, die de bestaande situatie kan veranderen.

6. Alle mondelinge en schriftelijke informatie die uit de Business Intuïtie sessie voortkomt, is ten bate van de cliënt, die zelf verantwoordelijkheid neemt om – met de opgedane informatie en inzichten – verder naar zijn/haar eigen intuïtie te luisteren. De cliënt mag erop vertrouwen uiteindelijk zelf het beste te weten wat goed is.

7. Alleen de cliënt zelf is in staat de finesses van de in de Business Intuïtie sessie verstrekte informatie te doorgronden, omdat de Business Intuïtie sessie rechtstreeks voor hem of haar is bedoeld en aansluit op zijn of haar innerlijke reflecties voor, tijdens en na de Business Intuïtie sessie en bijbehorende toelichting. Er is soms tijd nodig voordat alle finesses tot de cliënt zijn doorgedrongen. Ik raad daarom af om in de eerste zes weken na de Business Intuïtie sessie een kopie van deze informatie aan anderen ter inzage te geven. Derden kunnen de informatie niet duiden zoals deze tijdens de Business Intuïtie sessie en bijbehorende nadere toelichting is overgebracht, met als risico dat de kracht of interpretatie van de reading vervormt of afzwakt.