Skip to content

Business Reading: hoe gebruiken

Onze Business Readings zetten een proces van bewustwording in gang. Vaak blijkt dat er bij onze cliënten al bij de eerste toelichting op de reading ‘kwartjes vallen’ en nieuwe inzichten ontstaan. Regelmatig zien wij dat er na verloop van tijd additionele inzichten op diepere niveau’s ontstaan. Zodoende kan een Business Reading gedurende meerdere maanden impact hebben en relevant blijven. De kans daarop is natuurlijk hoger als u actief met de uitkomsten van onze Business Reading aan de slag gaat.

Na verloop van tijd -meestal is dat enkele maanden- is de Business Reading uitgewerkt. Net als bij de uitvoering van een strategisch plan dient er regelmatig een herijking plaats te vinden. De omstandigheden kunnen zijn veranderd, bij uzelf zijn nieuwe inzichten of prioriteiten ontstaan of u bent bij de uitvoering uiteindelijk toch een andere weg ingeslagen. Geen probleem. U kunt op eigen kracht verder of een nieuwe Business Reading aanvragen. Noodzakelijk is het niet.

Het is belangrijk dat onze Business Readings op de juiste wijze worden geïnterpreteerd. Daarom hebben wij hieronder een aantal tips & adviezen op een rijtje gezet voor onze opdrachtgevers. Deze helpen om te bepalen hoe u het beste met de uitkomsten van onze Business Reading kunt omgaan.

1. Alle beelden en woorden die in ons verslag van de Business Reading voorkomen, zijn een uiting van de energie die de Business Reader op het moment van de Business Reading heeft waargenomen. Als dezelfde of een andere Business Reader op een ander moment de Business Reading herhaalt, is de kans groot dat de uitkomst geheel of gedeeltelijk is veranderd.

2. Al dan niet bewust fungeert de Business Reader als filter. Wij proberen de interpretatie van de waargenomen informatie zo juist mogelijk te verwoorden. Dat is een complex proces en kan soms voor meerdere soorten uitleg vatbaar zijn. Het is aan de cliënt om uiteindelijk de juiste keuzes te maken: welke interpretatie kiest u en welke actieplannen zet u in.

3. De Business Reading is géén toekomstvoorspelling. Wij geven dus geen garanties met betrekking tot uitkomsten of scenario’s. Wat wij wel doen is het potentieel van een situatie of handeling inschatten. Potentieel is vaak een ander woord voor ‘kans’. Wij geven aan hoe groot de kans is, maar het blijft een kans en geen zekerheid.

4. Voor zover in de Business Reading iets over andere organisaties of functionarissen wordt gezegd, dan gaat die informatie alléén over de relatie met, of de invloed op onze cliënt. De Business Reader kan geen informatie geven over anderen of andere organisaties. Dat zou onethisch zijn, omdat zij daarvoor geen toestemming hebben gegeven.

5. De Business Reading is een momentopname. Zij is alleen relevant op het moment dat deze wordt uitgevoerd en toegelicht aan onze cliënt. Door de Business Reading wordt er een beweging in gang gezet, die de bestaande situatie kan veranderen.

6. Alle mondelinge en schriftelijke informatie die uit de Business Reading voortkomt, is ten bate van onze cliënt, die zelf verantwoordelijkheid neemt om – met de opgedane informatie en inzichten – verder naar zijn/haar eigen intuïtie te luisteren. De cliënt mag erop vertrouwen uiteindelijk zelf het beste te weten wat goed is.

7. Alleen onze cliënt zelf is in staat de finesses van de in de Business Reading verstrekte informatie te doorgronden, omdat de Business Reading rechtstreeks voor deze specifieke cliënt is bedoeld en aansluit op de innerlijke reflecties van onze cliënt voor, tijdens en na de Business Reading en bijbehorende toelichting. Er is soms tijd nodig voordat alle finesses tot onze cliënt zijn doorgedrongen. Wij raden daarom af om in de eerste zes weken na de Business Reading een kopie van deze informatie aan anderen ter inzage te geven. Derden kunnen de informatie niet duiden zoals deze tijdens de Business Reading en bijbehorende nadere toelichting is overgebracht, met als risico dat de kracht of interpretatie van de reading vervormt of afzwakt.