Skip to content

Kwaliteit

Wij vinden het belangrijk dat onze Business Readings permanent van hoge kwaliteit zijn. Daarom steken wij veel tijd en energie in de intake procedure, de mondelinge feedback en de schriftelijke verslaglegging.

Daarnaast overleggen wij (Katja Staring, Hanneke van der Werf en Bert Iedema) regelmatig met elkaar als wij twijfelen over hoe wij een reading zullen insteken of vragen hebben over de interpretatie ervan. Natuurlijk doen wij dit alleen met toestemming van de klant en dan nog steeds op anonieme basis.

Voorts organiseren wij enkele malen per jaar intervisie bijeenkomsten waarin wij ervaringen uitwisselen en zoeken naar mogelijkheden om de kwaliteit van onze Business Readings verder te verbeteren.
In uitzonderlijke gevallen, als wij er onderling niet uitkomen, nemen wij contact op met onze docente, Amanda Bouman. Zij kan ons (op anonieme basis) een second opinion geven over onze Business Readings. Ook informeert Amanda ons regelmatig over de nieuwste inzichten en technieken op het terrein van Business Reading. Click hier voor Amanda Bouman’s Healing (& Reading) Academy.