Skip to content

Kwaliteit

Ik vind het belangrijk dat mijn Business Intuïtie sessies permanent van hoge kwaliteit zijn. Daarom steek ik veel tijd en energie in de intake procedure, de mondelinge feedback en de schriftelijke verslaglegging.

Voorts organiseer ik enkele malen per jaar intervisie bijeenkomsten waarin ik ervaringen uitwissel en zoek naar mogelijkheden om de kwaliteit van mijn Business Intuïtie sessies verder te verbeteren.
In uitzonderlijke gevallen neem ik contact op met mijn voormalig docente, Amanda Bouman, om mij (op anonieme basis) een second opinion te geven over een Business Intuïtie sessie. Ook informeert Amanda ons regelmatig over de nieuwste inzichten en technieken op het terrein van Business Intuïtie. Click hier voor Amanda Bouman’s Healing (& Reading) Academy.